Regulamin

Regulamin bonów upominkowych:

 1. Bon upominkowy upoważnia do skorzystania z zabiegu określonego na voucherze lub innych zabiegów w kwocie bonu.
 2. W przypadku bonu kwotowego może on zostać rozłożony na kilka wizyt w zależności od potrzeb.
 3. Data ważności podana jest na bonie i wynosi 3 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty
 4. W celu realizacji bonu należy umówić się na wizytę telefonicznie 884-687-333 lub osobiście. Wizyty, które nie zostały odwołane na 24h przed ich datą odbycia się uznajemy za zrealizowane, a bon wykorzystany.
 5. Bon może zostać wykorzystany na dowolne zabiegi w Abacosun Wejherowo z wyjątkiem manicure i pedicure oraz zakupu kosmetyków.
 6. Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę.
 7. Bon należy okazać recepcji przed zabiegiem.
 8. WAŻNE! Po zamówieniu prosimy w polu :Uwagi do zamówienia” o podanie imienia i nazwiska dla której ma zostać wypisany bon.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewelina Pelcer
 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia.

 • Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, czyli podjęcia działań na Twoje żądanie np. wysyłki towaru.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę hostingu, dostawcę usług pocztowych lub kurierskich.

 • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.